ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE K ZÁKLADNÍMU ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ  PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/25 ZDE


ŽÁDOST O ODKLAD ZAČÁTKU POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY 2024/2025  ZDE


Tabulka s termíny a časem k přihlášení zde