1. ročník, ředitelka

Mgr. Andrea Čalová

603 288 091

calova@zsjasenna.eu

2. ročník

Mgr. Lucie Chalánková

chalankova@zsjasenna.eu

3. ročník

Mgr. Lenka Gřešáková

gresakova@zsjasenna.eu

4. a 5. ročník

Mgr. Jana Kohoutová

kohoutova@zsjasenna.eu

Učitelka 1. st.

Mgr. Jitka Žabčíková

zabcikova@zsjasenna.eu

Asistent pedagoga

Zdeňka Miková

HV

Mgr. Jitka Rafajová


Asistent pedagoga

Stanislava Krejsová


Družina

Martina Večerková

603 283 934

Účetní

Ing. Jana Štalmachová

607 856 293

Jídelna

Ilona Dubčáková

603 286 295

Školnice

Jana Kovářová

603 286 295

Uklízečka

Jana Janušová