EDISON

Education. Drive. Internacionality. Students. Opportunity. Network.

Na podzim školního roku 2019/2020jsme našim žákům nabídli jedinečnou možnost praktického využití anglického jazyka a rozvoj v rámci multikulturní výchovy.

Od 16. do 20. září 2019 probíhal na naší škole projekt EDISON ve spolupráci s mezinárodní studentskou organizací AIESEC.

Skupina vysokoškolských studentů z různých zemí světa přijede do České republiky a stráví vždy 1 týden na jedné mateřské, základní či střední škole. Praktikanti jsou zodpovědní a vysokoškolsky vzdělaní lidé, kteří si připravují prezentace o své zemi, vedou diskuze se studenty na různá témata, hrají hry atd. Tímto se snaží představit sociální, ekonomickou, politickou a také kulturní situaci své země. Nás seznámili se svými zeměmi studenti z Turecka a Ruska.

Projekt EDISON spojuje mladé lidi odlišných kultur a národností, aby se seznámili se zvyky, tradicemi a situací v jiných zemích a stali se tak generací, která prolomí prohlubující se mezikulturní bariéru. Vizí projektu je tolerance a příznivé společné soužití české společnosti s různými kulturami a národy, a to na základě jejich porozumění a omezení předsudků a stereotypů. Díky multikulturní atmosféře, vyvolané zahraničními stážisty, oživuje výuku a zvyšuje zájem o studium mezi žáky a studenty a učí je nebát se odlišného.