MAS Vizovicko a Slušovicko

http://www.masvas.cz/


Za čtyři roky jsme významně přispěli k rozvoji vzdělávání ve školách

K rozvoji vzdělávání ve školách přispívá MAS Vizovicko a Slušovicko prostřednictvím místního akčního plánování. Místní akční plány rozvoje vzdělávání, tzv. MAPy, jak jsou takové projekty souhrnně označovány, jsou realizovány na území celé České republiky a pro plánování v území jsou nepostradatelné. Na území MAS „akčně plánujeme“ již od roku 2016, přičemž nyní jsme ukončili již druhý projekt s názvem Naše škola – naše radost II, který byl realizován od května 2018 do dubna 2022.

Během těchto čtyř let jsme spolupracovali s řediteli a pedagogy mateřských a základních škol, pomáhali jim s plánováním a rozvojem gramotností a poodhalovali jsme s nimi jejich silné a slabé stránky, problémy a plány do budoucna. Tvořili jsme strategické dokumenty a akční plány, které mají přímou spojitost s možností čerpat evropské dotace. Setkávali jsme se s pracovními skupinami složených z pedagogů, zástupců obcí a dalších zájemců.

Za 4 roky jsme pro pedagogy škol naplánovali a zrealizovali cca 40 vzdělávacích seminářů a workshopů, dvoudenní exkurzi na Opavsko, pro děti a žáky mnoho programů od Malé technické univerzity, Sdružení D nebo Etických dílen a pro rodiče několik seminářů zaměřené především na výchovu a přípravu dětí k nástupu do 1. třídy. Pořídili jsme také sady robotických pomůcek (ozoboty a bee-boty), didaktické pomůcky (Klokanovy kapsy a Klokanův kufr), které školám dle zájmu zapůjčujeme. Do každé školy, která projevila zájem, jsme pořídili sadu metodik Učíme se venku, kde učitelé najdou nespočet námětů na práci s dětmi v přírodě. Každé škole jsme poskytli 10 tisíc Kč na nákup libovolných vzdělávacích pomůcek (v případě sloučených škol ZŠ a MŠ to bylo 20 tisíc). V závěru projektu jsme připravili pro školy také hru Kyber trable, což je obměna známé hry Double, která má za cíl přiblížit žákům pojmy z oblasti digitálních technologií a kybernetické bezpečnosti. Tuto hru budeme školám dodatečně distribuovat. Poslední velkou akcí bylo uspořádání festivalu IQ play ve vizovickém Domě kultury. Během posledního roku jsme se také intenzivně věnovali přípravě metodiky, webových stránek a aplikací o Valašsku a místě kde žijeme, které budou moci pedagogové využívat při výuce. Na tvorbu „Valašska v kostce“, jak se tento sborník nazývá, přispěl 100 tisíci Kč také Zlínský kraj. V posledním roce začaly také vznikat edukační videa o tradičních valašských tradicích a řemeslech, které naleznete na Youtube kanále MAS Vizovicko a Slušovicko nebo po zadání Příběhy starých řemesel.

MAS Vizovicko a Slušovicko

http://www.masvas.cz/

Základy robotiky na našich školách

Současné trendy ve výuce polytechnického vzdělání kladou největší důraz na výuku informatiky. V dnešní době digitálních technologií se jedná o logický krok. Postupně se dostává do popředí takzvané informatické myšlení. Jak ale vést nejmenší děti k zájmu o programování? První kroky bývají nejčastěji realizovány prostřednictvím specializovaných robotů, které MAS Vizovicko a Slušovicko zakoupilo a v rámci projektu Naše škola – naše radost II (financovaný z OP VVV) je bude půjčovat do mateřských a základních škol ve své působnosti.

Mezi nejčastěji používané výukové roboty patří Ozobot a Bee-bot.

Jak už anglický název napovídá, Bee-bot je programovatelná didaktická hračka ve tvaru včelky. Je primárně určena pro mateřské školy. Pomocí základních příkazů (dopředu, dozadu, doleva, doprava, pauza a start) můžeme robota jednoduše naprogramovat, aby absolvoval různě náročné trasy. Pro vytváření tras se dají použít různé kartičky s pokyny, nebo tematické podložky. K celkem 12 Bee-botům jsme rovněž pořídili bohaté příslušenství.

Nyní Vás více seznámíme s Ozoboty. Rozhodně nečekejme robotické humanoidy, které známe ze SCI – FI filmů jako jsou Hvězdné války. Ozobot je malý robot na kolečkách, který se lehce vejde do dlaně. Byl sestrojen pro zábavné a edukativní programování. Za zmínku stojí, že ve vývojovém týmu bylo i české zastoupení.

Co tedy Ozobot umí? Na první pohled se zdá být poměrně nepraktický. Základní vlastností robota je sledovat na podložce libovolné čáry a linie. Pomocí optických senzorů rozpoznává vedoucí linii, která určuje trasu robota. Důležitá je ale především barva čáry. Pokud robotek „uvidí“ předem stanovenou kombinaci barev, tak pomocí programovacího jazyka interpretuje barvu jako příkaz a zachová se podle něj. Každá barva má vlastní povel – zrychlit, zpomalit, zastavit, otočit se atd. Pro základní programování stačí čtvrtka papíru a barevné fixy. K pokročilejšímu programování slouží tzv. ozokódy, které jsou součástí balení včetně tutoriálu k použití. Další rozšíření funkcí nabízí mobilní nebo počítačová aplikace, kde lze zadávat nejrůznější povely. Na povrchu Ozobota se nachází řada světelných diod, které jsou taky plně programovatelné.

Ozobota pochopí i malé děti. Fixami a barevnými kódy lze i na relativně malém prostoru vykouzlit poměrně komplexní kombinace. Doufáme, že Vás stejně jako nás Ozobot zaujal.

tým projektu z MAS Vizovicko a Slušovicko