HASÍK

Základní škola spolupracuje s HZS Zlínského kraje při realizaci preventivně výchovného programu HASÍK CZ - VÝCHOVA DĚTÍ V OBLASTI POŽÁRNÍ OCHRANY A OCHRANY OBYVATELSTVA.

Program je ve školách realizován dvěma instruktory, kteří jsou absolventy odborného výcviku akreditovaného MŠMT ČR.

Princip programu spočívá v předávání informací dětem samotnými hasiči, kteří dobře znají problematiku požárů, dopravních nehod, ochrany obyvatelstva apod.

Preventivní program se zaměřuje na základní informace a poznatky z požární ochrany a je určena dětem ve věku 7 - 10 let (1. stupeň základních škol).