Šablony II ZŠ Jasenná

V rámci projektu Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání - Výzva č. 02_18_063 pro Šablony II - MRR v prioritní ose 3 OP si naše škola zvolila tyto aktivity: 

1. Školní asistent

Cílem aktivity je poskytnout  dočasnou personální podporu - školního asistenta základním školám, zejména žákům ohroženým školním neúspěchem.

2. Čtenářský klub pro žáky

Cílem aktivity je realizace čtenářského klubu pro žáky základní školy. Má formu volnočasové aktivity a vede k rozvoji klíčových kompetencí. Aktivita je spolufinancována Evropskou unií z projektu Šablony ZŠ Jasenná.

3. Klub zábavné logiky a deskových her 

Cílem aktivity je realizace klubu pro účastníky školní družiny. Má formu volnočasové aktivity a vede k rozvoji klíčových kompetencí. Aktivita je spolufinancována Evropskou unií z projektu Šablony ZŠ Jasenná.

4. Vzdělávání pedagogických pracovníku ŠD a ZŠ - DVPP 

Cílem je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání

5. Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ a ŠD

Cílem je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti využívání nových výukových metod s využitím informačních a komunikačních technologií (ICT).

6. Projektový den v ZŠ a ŠD

Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektové výuky.

7. Projektový den mimo školu

Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektové výuky.


Šablony III ZŠ Jasenná

V rámci projektu Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání - Výzva č. 02_20_080 Šablony III - MRR v prioritních ose 3 OP si naše škola zvolila tyto aktivity:  

1. Školní asistent

Cílem aktivity je poskytnout  dočasnou personální podporu - školního asistenta základním školám, zejména žákům ohroženým školním neúspěchem.

2. Čtenářský klub pro žáky

Cílem aktivity je realizace čtenářského klubu pro žáky základní školy. Má formu volnočasové aktivity a vede k rozvoji klíčových kompetencí. Aktivita je spolufinancována Evropskou unií z projektu Šablony ZŠ Jasenná.

3. Klub zábavné logiky a deskových her 

Cílem aktivity je realizace klubu pro účastníky školní družiny. Má formu volnočasové aktivity a vede k rozvoji klíčových kompetencí. Aktivita je spolufinancována Evropskou unií z projektu Šablony ZŠ Jasenná.

4. Badatelský klub

Cílem aktivity je realizace klubu pro žáky základní školy. Aktivita má formu volnočasové aktivity a vede k rozvoji klíčových kompetencí žáků.

5. Projektový den mimo školu

Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektové výuky.