1. ročník

třídní učitelka: Mgr. Andrea Čalová

2. ročník

třídní učitelka: Mgr. Lucie Chalánková

3. ročník

třídní učitelka: Mgr. Lucie Chalánková

4. ročník 

třídní učitelka : Mgr. Jana Kohoutová

5. ročník 

třídní učitelka : Mgr. Jana Kohoutová