1. ročník

třídní učitelka:

Mgr. Andrea Čalová

2. ročník

třídní učitelka:

Mgr. Lucie Chalánková

3. ročník

třídní učitelka:

Mgr. Lucie Chalánková

asistentka pedagoga:

Zdeňka Miková

4. ročník 

třídní učitelka :

Mgr. Jana Kohoutová

5. ročník 

třídní učitelka :

Mgr. Jana Kohoutová

asistentka pedagoga:

Stanislava Krejsová