PLÁN VYBRANÝCH AKTIVIT 2020/2021

ZÁŘÍ:

 • Slavnostní zahájení školního roku za účasti paní starostky

 • Projekt „Den pro mě“ (adaptace prvňáčků na nové prostředí), na který naváže společné vytvoření „Třídních pravidel“

 • Pracovat podle ŠVP ZV „Škola hravě“

 • Zahájení provozu školní družiny

 • Zahájení provozu ŠJ

 • Zahájení dodávek v rámci projektu „Ovoce do škol“ a „Mléko do škol“

 • Focení prvňáčků

 • Etické dílny 16. 9.

 • Plenární schůze 24. 9.

ŘÍJEN:

 • Zahájení zájmových kroužků 1.10.

 • Vítání občánků 18.10.

 • Pochod broučků

 • Schůzka školské rady

 • Sběr starého papíru

 • Pouštění draků ve ŠD

 • Podzimní prázdniny

 • Divadélko Hradec

LISTOPAD:

 • Beseda s panem Migdálem

 • 20. Žákovský ples 13.11.

 • Třídní schůzky 24.11.

 • Pedagogická rada za 1. čtvrtletí 23.11

 • 2. Metodické sdružení 23.11.

 • Písemné práce za 1. čtvrtletí. 16. - 20. 11.

 • Podzimní úklid

 • Focení f Photodienst

 • Rozsvěcován vánočního stromečku 28.11.

PROSINEC

 • Návštěva Mikuláše 4. 12.

 • Vánoční jarmark 4. 12.

 • Besídka ZUŠ MORAVA

 • Živý betlém

 • Zpívání u stromečku 21.12.

 • Vánoční besídka 22.12.

 • Vánoční prázdniny středa 23. 12. – 3. 1.

LEDEN

 • Beseda s knihou

 • Hasík

 • Návštěva knihovny

 • Bruslení

 • Pedagogická rada 21. 1.

 • 3. Metodické sdružení 21.1

 • Výpis vysvědčení za první pololetí 28. 1.

 • POLOLETNÍ PRÁZDNINY 29.1.

 • Dopravní výchova BESIP

ÚNOR

 • Informační schůzka v MŠ

 • Informační schůzka lyžařský kurz

 • Lyžařský výcvik 15. – 19. 2.

BŘEZEN

 • Jarní prázdniny 8. 3. – 15.3

 • Recitační soutěž školní kolo

 • Matematický klokan

 • Exkurze

 • Recitační soutěž - regionální kolo

 • Velikonoční dílna 31.3.

DUBEN

 • Vynášení Moreny

 • Pěvecká soutěž Trnečka

 • Zápis 14. 4.

 • Velikonoční prázdniny 1. - 2. 4.

 • Pedagogická rada 15. 4.

 • 4. Metodické sdružení 15.1

 • Třídní schůzky 20.4.

 • Posezení s důchodci

 • Plavání

KVĚTEN

 • Den Matek

 • Městské divadlo Zlín

 • Filmový festival

 • Sběr papíru

ČERVEN

 • Dopravní hřiště Vsetín

 • Školní focení

 • Dopravní hřiště Vizovice

 • Škola nanečisto

 • Školní výlet Praha

 • Školní výlet

 • Vycházka do Vizovic + kino

 • Spaní ve škole

 • Vycházka do přírody

 • Pedagogická rada za 2. pololetí 22.6.

 • 5. Metodické sdružení 22.6.

 • Závěrečné vysvědčení 30.6.

Další akce podle nabídky a možností školy a epidemiologické situace.