PLÁN VYBRANÝCH AKTIVIT 2022/2023

ZÁŘÍ:

 • Slavnostní zahájení školního roku za účasti paní starostky

 • Projekt „Den pro mě“ (adaptace prvňáčků na nové prostředí), na který naváže společné vytvoření „Třídních pravidel“

 • Pracovat podle ŠVP ZV „Škola hravě“

 • Zahájení provozu školní družiny

 • Zahájení provozu ŠJ

 • Zahájení dodávek v rámci projektu „Ovoce do škol“ a „Mléko do škol“

 • Focení prvňáčků

 • Etické dílny

 • Plenární schůze

 • Olympijský běh

 • Schůzka školské rady

ŘÍJEN:

 • Zahájení zájmových kroužků

 • Vítání občánků

 • Pochod broučků

 • Sběr starého papíru

 • Pouštění draků ve ŠD

 • Podzimní prázdniny

 • 20. Žákovský ples

LISTOPAD:

 • Beseda s panem Migdálem

 • Třídní schůzky

 • Pedagogická rada za 1. čtvrtletí

 • 2. Metodické sdružení

 • Písemné práce za 1. čtvrtletí.

 • Podzimní úklid

 • Focení f Photodienst

 • Rozsvěcován vánočního stromečku

PROSINEC

 • Návštěva Mikuláše

 • Vánoční jarmark

 • Besídka ZUŠ MORAVA

 • Živý betlém

 • Zpívání u stromečku

 • Vánoční besídka

 • Vánoční prázdniny

LEDEN

 • Beseda s knihou

 • Hasík

 • Návštěva knihovny

 • Bruslení

 • Pedagogická rada

 • 3. Metodické sdružení

 • Výpis vysvědčení za první pololetí

 • Dopravní výchova BESIP

ÚNOR

 • POLOLETNÍ PRÁZDNINY

 • Informační schůzka v MŠ

 • Informační schůzka lyžařský kurz

 • Lyžařský výcvik

 • Jarní prázdniny

BŘEZEN

 • Recitační soutěž školní kolo

 • Plavání

 • Matematický klokan

 • Exkurze

 • Recitační soutěž - regionální kolo


DUBEN

 • Vynášení Moreny

 • Pěvecká soutěž Trnečka

 • Zápis

 • Velikonoční dílna

 • Velikonoční prázdniny

 • Pedagogická rada

 • 4. Metodické sdružení

 • Třídní schůzky

 • Posezení s důchodci

 • Plavání

KVĚTEN

 • Den Matek

 • Městské divadlo Zlín

 • Filmový festival

 • Sběr papíru

ČERVEN

 • Dopravní hřiště Vsetín

 • Školní focení

 • Dopravní hřiště Vizovice

 • Škola nanečisto

 • Školní výlet Praha

 • Školní výlet

 • Vycházka do Vizovic + kino

 • Spaní ve škole

 • Vycházka do přírody

 • Pedagogická rada za 2. pololetí

 • 5. Metodické sdružení

 • Závěrečné vysvědčení

Další akce podle nabídky a možností školy.