Školní rok 2020/ 2021

Malá technická univerzita - Malý inženýr

Dne 15. 12. 2020 se děti druhého a třetího ročníku naší školy zúčastnily další výukové lekce programu Malé technické univerzity pro děti, tentokrát s názvem Malý architekt. Tento vzdělávací blok formou hry rozvíjí v dětech logické i technické myšlení a další matematické i polytechnické dovednosti. Při aktivitách děti pracují samostatně i ve skupinách a vyzkouší si různě náročné úkoly, je prostor i pro vlastní tvoření a nápady. Struktura programu je detailně zpracována v souladu se vzdělávacími cíli Rámcového vzdělávacího programu tak, aby děti přiměřeně věku motivovala k pozitivnímu vztahu k technickým oborům. Jednotlivé úkoly podporují prostorové vnímání, představivost i jemnou motoriku. Vzdělávacím programem děti prováděla profesionálně vyškolená lektorka.Vánoční jarmark aneb bleší trh

I letos se nám podařilo uskutečnit tuto velmi oblíbenou. Děti si doma vytvořily opravdu velké množství prodejního "zboží", které během jedné vyučovací hodiny prodaly svým spolužákům a i paním učitelkám a asistentkám:-). Vydělané peníze si uschovají a v pátém ročníku si mohou zakoupit trička i mikiny na památku na naši školu.