Bezhotovostní platba stravného

Stále můžete využít platbu stravného bezhotovostním způsobem na účet školy 181 715 135/0300, variabilním symbolem je kód, který byl každému dítěti přiřazen na začátku školního roku. Platbu vždy zašlete k daným termínům, které budou zveřejněny na webu školy. Pokud tuto možnost nevyužijete, platba v hotovosti probíhá v daných termínech u paní účetní.