Bezhotovostní platba stravného

Stále můžete využít platbu stravného bezhotovostním způsobem na účet školy 181 715 135/0300, variabilním symbolem je kód, který byl každému dítěti přiřazen na začátku školního roku. Platbu vždy zašlete k daným termínům, které budou zveřejněny na webu školy. Pokud tuto možnost nevyužijete, platba v hotovosti probíhá v daných termínech u paní účetní.

ÚPLATA STRAVNÉHO 2022 - 2023

  1. ZÁLOHA ČERVEN 2023

Výše úhrady je stanovena finanční normou:

- 2. věková kategorie - 7 – 10 let ve výši 30,- Kč,

- 3. věková kategorie - 11 – 14 let ve výši 32,- Kč

Cena obědu pro cizí strávníky je 85 Kč.