Bezhotovostní platba stravného

Stále můžete využít platbu stravného bezhotovostním způsobem na účet školy 181 715 135/0300, variabilním symbolem je kód, který byl každému dítěti přiřazen na začátku školního roku. Platbu vždy zašlete k daným termínům, které budou zveřejněny na webu školy. Pokud tuto možnost nevyužijete, platba v hotovosti probíhá v daných termínech u paní účetní.

Výše úhrady je stanovena finanční normou:

         - 2. věková kategorie -  7 – 10 let ve výši 30,- Kč,

         - 3. věková kategorie -  11 – 14 let ve výši 32,- Kč 

Cena obědu pro cizí strávníky je 85 Kč.