INFORMACE ŠKOLNÍ JÍDELNY

Stravné se platí přes účet a u paní účetní ( středy od 7.00 - 8.00 )

Obědy se platí vždy 15. - 25. dne následujícího měsíce.

Jako variabilní symbol je kod strávníka příjmením žáka!!!

V případě nezaplacení je žák/strávník automaticky vyřazen ze stravování.

Dlužná částka může být vymáhána i soudní cestou.


Číslo účtu školy: 181 715 135 / 0300

Výše úhrady je stanovena finanční normou:

- 2. věková kategorie - 7 – 10 let ve výši 27,- Kč,

- 3. věková kategorie - 11 – 14 let ve výši 29,- Kč,

- cizí strávníci 85,- Kč


VÝDEJ OBĚDŮ PRO CIZÍ STRÁVNÍKY OD PÁTKU 2.9.2022

Výdej obědů do jídlonosičů pro cizí strávníky je vyhrazen od 10.30 do 11.00 hod..

Cizí strávníci, kteří se stravují v jídelně budou mít vyhrazen čas od 10.45 do 11.15 hod.. Strávníkům je vyčleněn jeden ze stolů ve ŠJ.

VÝDEJ OBĚDŮ PRO RODIČE, KTEŘÍ BUDOU VYZVEDÁVAT OBĚD SVÉMU DÍTĚTI V PRVNÍ DEN NEMOCI

Výdej obědů je v době od 11.15 - 11.30 hod.

Rodiče musí mít svůj vlastní jídlonosič.