V pondělí 24.5. se žáci zúčastnili projektu "Mraveniště". Paní Erika Nedomová z Domu dětí a mládeže ve Zlíně je hravou formou , pomocí vyprávění, ukázkou obrázků ,kladením otázek, seznámila s životem mravenců. Nejprve děti dostali informace o jednotlivých smyslech mravence - využití hmatu v tykadlech. Zde byla využita didaktická hra "Poznej kamaráda". Dále se lektorka zaměřila na vysvětlení jednotlivých rolí v mraveništi – královna ,dělnice ,chůvičky, stavitelé, lovci, pastevci. Následovala pohybová hra "Chůvičky". V další hře "Stavitelé" byla propojena spolupráce s kamarádem -navigace poslepu. Žáci spolupracovali a aktivně se zapojovali. Při výtvarné činnosti tvořili mraveniště na papír z jehličí, mechu a jehněd. Opět probíhala spolupráce ve dvojicích ,trojicích. Na závěr paní lektorka shrnula, co se žáci dozvěděli a jak se jim projekt líbil. Při všech činnostech děvčata i chlapci aktivně spolupracovali.


Soutěž ve společenských hrách

Ve středu 5.května jsme uspořádali soutěž v Mikádu,Quoridoru,6 bere, Doublle, v hádankách a ve hře Umí prase lítat? Celkem se zapojilo 16 dětí.

Vítězové:Eliška Máčalová,Monika Jurigáčková,Lucie Zrníková a Alenka Chromková.

Žáci dostali drobné odměny.

Práce se dřevem - vyrábíme ježky.

Zdravověda "Malý záchranář"

V pátek 14.5. nás navštívila ve družině paní Andrea Surá. Seznámila žáky formou dramatizace a praktických ukázek se základy podávání první pomoci. Žáci velmi rádi předváděli figuranty a účastnili se scének. První pomoc, důležitá telefonní čísla záchranného systému a ochranné vybavení při sportu, dopravě a hrách je třeba žákům opakovat stále a pokud je to formou demonstrace nastalé situace, je to pro žáky záživné, přínosné a poučné. O vybavení lékárničky a ošetření drobného poranění měli žáci dobré povědomí z hodin prvouky, a tak za chvíli byli všichni “zranění“ (práce ve dvojicích) správně ošetřeni. Největší zajímavostí byla pro žáky figurína na předvedení resuscitace. Zjistili, že správně prováděné oživování je fyzicky velmi náročné. Důležitost práce záchranářů a zdravotníků děti nakreslily tuší v hodině výtvarné výchovy. Nabité znalosti pro postup v krizových situacích jsou velmi podstatné, ale přejme si, abychom je potřebovali uplatnit co nejméně.


Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Valentýnské tvoření

Kladívko, hřebíky, dřevěné špalíčky a bavlnka, to bylo vše, co děti potřebovaly k výrobě valentýnských srdíček. Dřevěné špalíčky nám nachystal ochotný tatínek, pan Luděk Mlejnek, za což mnohokrát děkujeme. Děti tvoření srdíček zaujalo. Práce s kladívkem jim šla pěkně od ruky a za chvilku vyrobily drobné dárečky pro své nejbližší.

https://www.rajce.net/a17171096

Výtvarná soutěž: " V LESE "

V měsíci lednu jsme uspořádali výtvarnou soutěž s tématem o přírodě "V lese". Děti si mohly vybrat libovolnou výtvarnou techniku - malbu, kresbu, koláž.....Celkem se soutěže účastnilo šestnáct dětí ze školní družiny. Nejčastěji kreslily pastelkami.

Naši výherci na prvních místech (A. CHromková, N. Mikuláštíková, V. Bělíček, E. Máčalová) dostali drobné ceny, které využijí opět k tvoření.


Naše účast v celostátní výtvarné soutěži Čarovná pastelka od firmy KOH-I-NOOR

Děti ze školní družiny se zúčastnily této soutěže, její vyhodnocení mělo proběhnout na konci června.Avšak z důvodů mimořádné situace v souvislosti s opatřeními kvůli šíření nemoci COVID-19 se uzávěrka soutěže překládá. Náhradní termíny budou oznámeny na webové stránce www.carovnapastelka.cz začátkem školního roku 2020/21.

Projekt "Co je v lese."