ŠKOLSKÁ RADA  09/21 - 08/24

Podle § 167 školského zákona 561/2004 Sb. se při základních, středních a vyšších odborných školách zřizuje Školská rada. Školská rada je orgán školy, umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

Funkční období členů školské rady je tři roky. Její složení:

1. Jednoho člena školské rady jmenuje zřizovatelem.

2. Jednoho člena školské rady volí pedagogičtí pracovníci.

3. Jednoho člena školské rady volí zákonní zástupci nezletilých žáků.


Školská rada je orgán školy umožňující rodičům, resp. zákonným zástupcům, pedagogům, zaměstnancům školy, zřizovateli, popř. dalším osobám podílet se na správě školy. Školská rada je zřizována dle § 167 školského zákona a zasedá nejméně dvakrát ročně.

Členové naší školské rady

Za zřizovatele (Obec Jasenná)   Hana Bělíčková

Za zákonné zástupce  Monika Zrníková

Za školu Martina Večerková

 

Zápisy školské rady – nahlédnutí u ředitelky ZŠ

Zápis ŠR 12.10. 2018

Zápis ŠR   9. 5.  2019

Zápis ŠR  24. 9. 2019

Zápis ŠR  květen 2020

Zápis ŠR  27. 8. 2020

Zápis ŠR 15. 3. 2021

Zápis ŠR 30.8. 2021

Zápis o provedení a výsledcích voleb do školské rady 30. 9. 2021

Zápis ŠR 29.9.2022

Zápis ŠR 25.5.2023

Zápis ŠR 30.8.2023


Činnost školské rady (viz § 168 školského zákona)