Mimořádný zápis do 1. ročníku pro děti z válečné Ukrajiny

Základní škola Jasenná, okres Zlín, příspěvková organizace, zastoupená svým ředitelem Mgr. Andreou Čalovou, vyhlašuje „zvláštní zápis pro děti cizince - uprchlíky z Ukrajiny“ v souladu s ust. § 36, § 37, § 46, § 164, § 165, § 178 a § 183 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen „školský zákon“), a v souladu s ust. § 3a vyhlášky 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, vše ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 67/2022 Sb. ze dne 17. března 2022 o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace.

Zápis bude probíhat prezenční formou v termínu: ve středu 29. 6. 2022 od 8. – 12 h.

Zápis je určený pro cizince a jedná se pouze a výlučně o osoby:

  • kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany.

  • kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se nově automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou. Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu.

Zápis se nevztahuje na ostatní cizince, byť by měli ukrajinské občanství, není-li v konkrétním případě v zákoně výslovně uvedeno jinak.

Zápis proběhne v ředitelně školy

Doklady potřebné k zápisu:

  • rodný list zapisovaného dítěte a úředně přeložený rodný list do českého jazyka

  • pas s vyznačením formy pobytu a kartička zdravotní pojišťovny zapisovaného dítěte

  • vyplněnou níže uvedenou Žádost o přijetí dítěte do 1. ročníku

Přílohy k zápisu: